Dieva Vārds katrai gada dienai

12.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jo, kā Kristus ciešanas spēcīgi nāk pār mums, tāpat

11.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Ja kāds krīt grēkā, tad mums ir Aizstāvis Tēva priekšā

10.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos (Kol. 3:16).

Tā tas

09.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Kalpi lai klausa saviem kungiem visās lietās, lai tie ir

08.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek

07.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Un neviens iedzīvotājs nesacīs: es ciešu. – Tautai, kas tur

06.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Cīnieties ieiet pa šaurajiem vārtiem (Lk. 13:24).

Kas gan ir

05.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Lai mēs, izturīgi būdami bēdās un iepriecu smeldami Rakstos, iegūtu

04.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jo bauslībā bauslībai esmu nomiris (Gal. 2:19).

Šais vārdos ietverts

03.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Ja mūsu sirdis mūs pazudina, Dievs ir lielāks nekā mūsu

02.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Es esmu Tas Kungs, tas ir Mans Vārds, Savu godu

01.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jūs, kas bīstaties Kunga, gaidiet Viņa žēlastību un nenovirzieties sānus,

31.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva vārds katrai gada dienai”

Bet, ja jūs esat bez pārmācības, ko visi ir saņēmuši,

30.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs neēdat Cilvēka Dēla

29.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tā [čūska] teica sievai: “Vai tad tiešām Dievs ir teicis..”

Powered by WordPress