Dieva Vārds katrai gada dienai

28.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā (Kol. 2:6).

Ievēro

27.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Maize, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu?

26.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Neatriebieties paši, mīļie, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai (Rom. 12:19).

25.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Bet sātans bija iegājis Jūdā, kuru sauca par Iskariotu un

24.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Kas tic un top kristīts, taps izglābts (Mk. 16:16).

Ja

23.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tātad, vai dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam savam Kungam (Rom.

22.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva vārds katrai gada dienai”

Un, ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus

21.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Un dziedina visas manas vainas (Ps. 103:3).

Tas ir milzīgs

20.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev

19.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neuzticību, bet, Dievam

18.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tu lepojies ar bauslību, bet pats pulgo Dievu, bauslību pārkāpdams.

17.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Un, tāpat kā esam nesuši zemes cilvēka tēlu, tā arī

16.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien (Mt. 6:11).

Oriģinālteksta

15.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tavs prāts lai notiek (Lk. 11:2).

Šis lūgums prasa sirdi,

14.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Svētīts lai top Tavs vārds (Lk. 11:2).

Šis lūgums,

Powered by WordPress