Dieva Vārds katrai gada dienai

13.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Ja es netaisnību turētu savā sirdī, tad Tas Kungs, Visuvarenais,

12.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Mēs.. teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību (Rom. 5:2).

11.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Viņš ir mūsu visu tēvs tā Dieva priekšā, kam viņš

07.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Es sacīju: “Es izsūdzēšu Tam Kungam savus pārkāpumus!” Un Tu

06.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Palīdziet svētajiem viņu vajadzībās (Rom. 12:13).

Šis pamudinājums norāda,

05.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu

04.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Un viņš sacīja tam: draugs, kā tu esi šeit ienācis

03.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tāpēc arī Dāvids teic svētīgu tādu cilvēku, kam Dievs piešķir

02.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Bet viņi ir novirzījušies, visnotaļ izvirtuši; nav neviena, kas dara

01.jūlijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”‘

Mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu Kungu

30.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Skataities uz putniem gaisā: ne tie sēj, ne tie pļauj,

29.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārtds katrai gada dienai

Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemei: netiklību, nešķīstību, kaisli,

28.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katraigada dienai”

“.. Lai arī kalni atkāptos un pakalni sakustētos, bet Mana

27.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām (Kol.

26.jūnijs – K.O Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Kas man jādara, lai es tiktu pestīts? (Ap. d. 16:30).

Powered by WordPress