Dieva Vārds katrai gada dienai

08.aprīlis – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Mūsu Tēvs debesīs (Mt. 6:9).

Kristietim nevajadzētu doties tālāk “Tēvreizes”

07.aprīlis – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi..,

06.aprīlis – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Es slēgšu ar tiem miera derību, tā būs mūžīga derība

05.aprīlis – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Bet Tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas..

04.aprīlis – K.O.Rozeniuss ‘Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs Viņa

03.aprīlis – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jo, kā caur cilvēku nāve, tā arī caur cilvēku miroņu

02.aprīlis – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Ak, Dievs, mana sirds ir droša, es dziedāšu un slavēšu

01.aprīlis – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Žēlīgs un lēnīgs ir Tas Kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā

31.marts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa

30.marts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Atgriezieties atpakaļ stiprā mītnē, jūs cerību pilnie cietumnieki! (Cah. 9:12).

29.marts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju,

28.marts – K.O.Rozeniuss “dieva Vārds katrai gada dienai”

Es pazīstu Savas avis, un Manas avis Mani pazīst (Jņ.

27.marts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Kā mēs izbēgsim, tik dārgu pestīšanu nicinādami ?(Ebr. 2:3).

Dievs

26.marts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Kristus ir mūs atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams

25.marts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Neaizraujieties ar visvisādām svešām mācībām, jo ir labi, ka sirds

Powered by WordPress