Dieva Vārds katrai gada dienai

25.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Vai tad nu Tas, kas jums sniedz Garu.., to dara

24.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par

23.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Un Dievs Tas Kungs sauca cilvēku, sacīdams: “Kur tu esi?”

22.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Atgriežoties un paliekot mierā, jūs taptu izglābti

(Jes. 30:15).

21.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Un Dievs Tas Kungs pavēlēja cilvēkam, sacīdams: “No visiem dārza

20.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tad svinēsim svētkus ne ar veco raugu, ne ar ļaunuma

19.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu

18.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Bet audziet mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un

17.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Bet Mana tauta neklausīja Manu balsi.. Tad Es viņus pametu

16.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Kas tic uz Dieva Dēlu, tam ir liecība Viņā (1.

15.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tāpēc, kamēr apsolījums ieiet Viņa atdusā mums vēl pastāv, bīsimies,

14.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Ikvienam cilvēkam viņa ceļi šķiet šķīsti, bet Tas Kungs sver

13.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības (Fil.

12.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Visa miesa ir zāle (Jes. 40:6).

Viss cilvēciskais ir

11.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Itin kā Mani sūtījis Tēvs, un Es esmu dzīvs Tēvā,

Powered by WordPress