Dieva Vārds katrai gada dienai

10.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama

09.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jo arī mūsu Pashā jērs ir par mums upurēts –

08.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs

07.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Es zinu, Kungs, ka cilvēka dzīves ceļš nav viņa paša

06.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Godā savu tēvu un māti.. lai tev labi klājas un

05.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā (2. Moz. 20:3).

04.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Caur daudz bēdām mums jāieiet Dieva valstībā (Ap. d. 14:22).

03.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tad viņi sadzirdēja Dieva Tā Kunga balsi, kas dārzā staigāja

01.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis (1. Jņ.

02.jūnijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Mans prieks ir joprojām pie cilvēku bērniem (Sal. pam. 8:31).

28.maijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam

27.maijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai uz neliekuļotu brāļu mīlestību, mīliet

26.maijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Un vīri nogriezās no turienes un gāja uz Sodomu; bet

25.maijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jūs esat pasaules gaišums (Mt. 5:14).

Kad Tas Kungs

24.maijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa, visā pazemībā,

Powered by WordPress