Dieva Vārds katrai gada dienai

23.maijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Ievēro: palieciet Manī! – Palieciet Manā mīlestībā! Šajos vārdos jābūt

22.maijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa, visā pazemībā,

21.maijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Es slavēšu To Kungu vienumēr, Viņa teikšana arvien būs manā

20.maijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs,

19.maijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai

Ej pie Maniem brāļiem un saki tiem: Es aizeimu pie

18.maijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Lai jūras ūdeņi krāc, lai ceļas viļņi, un lai no

17.maijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Un kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera Evaņģēlijam (Ef. 6:15).

16.maijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret

15.maijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tuvu pie tevis ir tas vārds, tavā mutē un tavā

14.maijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Ja atzīstamies savos grēkus, tad Viņš ir uzticīgs un taisns,

13.maijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

13. maijs

Tad nu es ieteicu ikvienam starp jums tās

12.maijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Un netopiet šai pasaulei līdzīgi (Rom. 12:2).

Izteikums “šai

11. maijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Kā man vēl trūkst? (Mt. 19:20).

Daudz ir reliģisku

10.maijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs Tēvam ko lūgsit,

09.maijs – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tātad bauslība līdz Kristum ir bijusi mūsu audzinātāja (Gal. 3:24).

Powered by WordPress