Dieva Vārds katrai gada dienai

23.aprīlis – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Līdz ar Kristu esmu krustā sists (Gal. 2:20).

Viss, kas

22. aprīlis – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Un, tiem ēdot, Jēzus ņēma maizi, svētīja to, pārlauza un

21.aprīlis – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārsd katrai gada dienai”

No tā mēs zināsim, ka piederam patiesībai (1. Jņ. 3:19).

19.aprīlis – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku

(2. Moz.

20.aprīlis – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku

(2. Moz.

18.aprīlis – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tev nebūs laulību pārkāpt (2. Moz. 20:14).

Kungs Kristus

17.aprīlis – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

17. aprīlis

Tāpēc Es jums saku: visu, ko jūs lūgdami

16.aprīlis – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un

15.aprīlis – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Ikvienu zaru pie Manis, kas nenes augļus, Viņš noņem, un

14.aprīlis – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tāpēc lai grēks nevalda jūsu mirstīgajā miesā! Neklausait vairs viņas

13.aprīlis – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus Vārdā, esat tērpušies

12.aprīlis – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Bet tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies Dieva taisnība (Rom.

11.aprīlis – K.O.Rozeniuss “Dieva vārds katrai gada dienai”

Runā uz visu Israēla bērnu draudzi un saki viņiem:

topiet

10.aprīlis – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu

Powered by WordPress