Dieva Vārds katrai gada dienai

24.marts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Bet arī jūsu galvas mati visi ir skaitīti (Mt. 10:30).

23.marts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai “

Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no

22.marts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jo Dievam, kura dēļ ir viss un caur kuru ir

21.marts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa

20.marts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Es nebūtu pazinis grēka, ja nebūtu bijis bauslības, jo es

19.marts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai.”

Mēs esam redzējuši un apliecinām, ka Tēvs ir sūtījis Savu

18.marts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Esiet vienprātīgi (2. Kor. 13:11).

Apustulis mūs aicina uz vienprātību

17.marts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu

16.marts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Mana dvēsele gaida uz To Kungu vairāk nekā naktssargi uz

15.marts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tu Man sagādāji darbu ar saviem grēkiem un Mani apgrūtināji

14.marts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Pēc tam Jēzus pārcēlās pāri Galilejas, tas ir, Tiberijas,

13.marts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas

12.marts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tad čūska teica sievai: “..bet Dievs zina, ka tanī dienā,

11.marts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jēzus viņam saka: .. “Tu seko Man” (Jņ. 21:19).

Šai

09.februāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Bet Dieva vārds paliek mūžīgi (1. Pēt. 1:24).

Pāvils liek

Powered by WordPress