Dieva Vārds katrai gada dienai

22.februāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Sludināšanas mērķis ir mīlestība (1. Tim. 1:5).

Lielākais ļaunums, kas

21.februāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Ar to Viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus

20.februāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jūs esat zemes sāls; bet, ja sāls nederīga, ar ko

19.februāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Kas nenāk no ticības, ir grēks (Rom. 14:23).

Ticība, sirdsapziņa

18.februāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis (Ef. 1:4).

Te

17.februāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jo mēs dzīvojam ticībā, ne skatīšanā (2. Kor. 5:7).

Viss

16.februāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jo Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā (1. Kor. 4:20).

15.februāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Atklādams mums Savas gribas noslēpumu pēc Sava labā nodoma (Ef.

14.februāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Ja iespējams, no savas puses, turiet mieru ar visiem cilvēkiem

13.februāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Neapbēdinait Dieva Svēto Garu (Ef. 4:30).

Kā tas notiek, ka

12.februāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Ja jūs neatgriezīsities no grēkiem, tad jūs visi tāpat iesit

11.februāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Ābrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību

10.februāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tāpat arī jūs, mani brāļi, līdz ar miesīgo Kristu esat

09.februāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tāpat arī jūs, mani brāļi, līdz ar miesīgo Kristu esat

08.februāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jūs, uzklausījuši mūsu sludinātos Dieva vārdus, tos esat uzņēmuši nevis

Powered by WordPress