Dieva Vārds katrai gada dienai

07.februāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

“Ņemiet, ēdiet. Tā ir Mana miesa, kas par jums top

06.februāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Un šādi jūs to ēdiet: jūsu gurni lai ir apjozti

05.februāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Bet Israēls, kas dzenas pēc taisnības bauslības, to nav piepildījis.

04.februāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs

03.februāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Uz asins derības pamata, ko Es esmu ar tevi slēdzis,

02.februāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Pieņem visu un pazemojumos esi pacietīgs1 (Sīr. 2:4).

Tas ir

01.februāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot

31.janvāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Un Viņš [Aizstāvis] nāks un liks pasaulei izprast.. taisnību –

30.janvāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Nekādā ziņā ne! Kā lai mēs, kas grēkam esam miruši,

29.janvāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Viss un visā ir Kristus (Kol. 3:11).

Šie vārdi ir

28.janvāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Un Dievs svētīja septīto dienu un iesvētīja to, jo Viņš

27.janvāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Piedodiet cits citam, kā arī Dievs jums ir piedevis (Ef.

26.janvāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Ikviens mūsu starpā lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam

25.janvāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

No grēka atsvabināti, kalpoja taisnībai (Rom. 6:18).

Te mēs varam

24.janvāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai

Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur

Powered by WordPress