Dieva Vārds katrai gada dienai

08.janvāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Dievs sūtīja Savu Dēlu, noliktu zem bauslības, lai izpirktu tos,

07.janvāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Ar sirdīm, kas šķīstītas no ļaunas apziņas (Ebr. 10:22).

Ko

06.janvāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds Katrai gada dienai”

Tas bija grēks, kas atklājas kā grēks, un caur labo

05.janvāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Šis pats Gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni

04.janvaris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva

03.janvāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu

02.janvāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tad es redzēju labajā rokā Tam, kas sēd uz goda

01.janvāris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžos (Ebr.

31.decembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Ik dienas es Tevi teikšu un slavēšu Tavu Vārdu mūžīgi

30.decembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? (Rom. 8:35).

Te apustulis

29.decembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Bet cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku

28.decembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”‘

Jo neatceļamas ir Dieva žēlastības dāvanas un Viņa aicinājums (Rom.

27.decembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jo Tas Kungs ir izlējis pār jums dziļa miega garu

26.decembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jo, ko bauslība nespēja, nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to

25.decembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks (Lk.

Powered by WordPress