Dieva Vārds katrai gada dienai

24.decembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Un Vārds tapa miesa (Jņ. 1:14).

Mūžīgais Vārds tapa miesa!

23.decembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs

22.decembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Es lieku Ciānā piedauzības akmeni, klinti, pār kuru jāklūp; bet,

21.decembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Un šī būs Mana derība ar viņiem, kad Es dzēsīšu

20.decembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Bez Manis jūs nenieka nespējat darīt (Jņ. 15:5).

Tas ir

19.decembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās

18.decembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers

17.decembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Es žēloju, ko Es žēloju, un būšu līdzcietīgs, pret kuru

16.decembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Viņā bija dzīvība (Jņ. 1:4).

Kas attiecas uz šo vārdu

15.decembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tāpēc netiesāsim vairs cits citu, bet labāk spriediet, ka netopat

14.decembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Uzklausiet, tad atspirgs jūsu dvēsele (Jes. 55:3).

Redzi, kā pravietis

13.decembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tikai dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlija cienīgi (Fil.

12.decembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas?

11.decembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par

10.decembris – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Ja vien Dieva Gars mīt jūsos (Rom. 8:9).

Šeit ir

Powered by WordPress