Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

07.18. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

18.jūlijs

Gavilējiet tam Kungam visas pasaules zemes!

Esiet priecīgi,

07.17. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

17.jūlijs

Kas dzīvoVisaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā,

07.16. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

16.jūlijs

Kungs, Tu esi bijis mūsu patvērums

no

07.15. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

15.jūlijs

Es piesaucu Dievu,

es skaļā balsīs saucu

07.14. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

14.jūlijs

Uz Tevi, Kungs, es paļaujos,

neļauj

07.13. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

13.jūlijs

Mēs lūdzam: Lai Dievs par mums apžēlojas un

07.12. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

12.jūlijs

Dievs, Tu uzklausi lūgšanas,

tāpēc visi cilvēki

07.11. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

11.jūlijs

Apžēlojies par mani,ak Dievs,

un izdzēs manus

07.10. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

10.jūlijs

Dievs, paši savām ausīm mēs esam dzirdējuši

07.09. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

9.jūlijs

Kā briedis brēc pēc dzestra ūdens,

07.08. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

8.jūlijs

Es pacietīgi gaidīju uz to Kungu,

tad

07.07. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

7.jūlijs

Es slavēšu to Kungu ik dienas,

un

07.06. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

6.jūlijs

Tas Kungs ir mans gaišums

un mana

07.05. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

5.jūlijs

Debesis daudzina Dieva godu,

izplatījums pauž Viņa

07.04. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

4.jūlijs

Kungs, kam ir tiesības dzīvot Tavā mājoklī?

Kas

Powered by WordPress