Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

07.03. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

3.jūnijs

Tas Kungs ir mans patvērums.

Kāpēc tie man

07.02. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

2.jūlijs

Kungs, mūsu Valdniek,

cik brīnišķigi, ka Tu

07.01. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

1.jūlijs

Laimīgs tas cilvēks,

kas neseko bezdievīgo

06.30. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

30.jūnijs

Mēs ticam, ka Dievs mūsu Kungu Jēzu Kristu

06.29. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

29. jūnijs

Mīlestība nekad nebeidzas.

Praviešu dāvanas beigsies,

06.28. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

28.jūnijs

Ja es visās cilvēku un eņģeļu valodās spētu

06.27. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

27.jūnijs

Garīgās lietās ir kā visur dzīvē:

kas maz

06.26. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

26.jūnijs

Maķedonijas draudzēm, mīļie brāļi,

Dievs ir izrādījis

06.25. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

25.jūnijs

Savā darbā neesiet kūtri;

esiet dedzīgi garā,

06.24. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

24.jūnijs

Tās žēlastības vārdā,kas man dota,

es ikvienam no

06.23. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

23.jūnijs

Būtībā jums ne pret vienu nav saistības,

06.22. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

22.jūnijs

(Tas pats,kas teikts par laulību, bērniem un sociālām

06.21. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

21.jūnijs

Man nāk zināms,

ka pie jums

06.20. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva vārds!

20.jūnijs

Savstarpējā pakļaušanās kārtība attiecas arī uz bērniem:

Klausiet

06.19. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

19.jūnijs

(Līdzīgi attiecībām starp vīru un sievu,

kuras

Powered by WordPress