Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

05.04. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

4.maijs

Par vienu esmu drošs:

ka viss, ko

05.03. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

3>maijs

Es vēlos, brāļi,

lai jūs zinātu,

05.02. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

2.maijs

Tā kā man klājas cerēt jūsu visu labā,

05.01. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

1.maijs

(Savas dzīves pēdējos gados, apm. no

04.30. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

(Kādā vīzijā pravietis Jesaja 8.gs. pirms Kristus redz,

ka

04.29. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

29.aprīlis

Kādu dienu man bija vīzija: es stāvēju kādas

04.28. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

28.aprīlis

Ko nu lai sakām?

Ja Dievs mūs

04.27. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

27.aprīlis

Tad nu kā Dieva izredzētie,

svētie un

04.26. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

26.aprīlis

Savas domas vērsiet uz augšu,

ne uz

04.25. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

25.aprīlis

Kristū mājo visa Dievības pilnība redzemā veidā.

04.24. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

24.aprīlis

Bet to es saku, brāļi:

miesa un

04.23. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

23.aprīlis

Bet varbūt kāds jautās: kā tad mirušie uzcelsies?

04.22. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

22.aprīlis

Ir neapšaubāmi,

ka Kristus ir no nāves

04.21. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva vārds!

21.aprīlis

Brāļi es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums esmu

04.20. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

20.aprīlis

Dziediet tam Kungam jaunu dziesmu,

jo Viņš

Powered by WordPress