Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

04.19. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

04.18. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

18.aprīlis

Ikviens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus,

Dieva

04.17. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

17.aprīlis

(Lūka, kas sarakstījis savu evaņģēliju un apustuļu darbus,

04.16. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

16.marts.

Viņa vienpadsmit mācekļi aizgāja uz Galileju,

uz

04.15. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

15.aprīlis

Pēc azaida Jēzus jautāja Sīmanim Pēterim:

Sīmani,

04.14. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

14. aprīlis

Pēc tam Jēzus mācekļiem vēlreiz parādījās

04.13. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

13.aprīlis

Vēlāk Marija pienāca pie Jēzus,

metās

04.12. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

12.aprīlis

Kāds Jēzus draugs, Lācars vārdā,

Marijas un

04.11. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

11.aprīlis

Tad Jēzus tiem atbildēja:

kāpēc jūs

04.10. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

10.marts

Divi Jēzus mācekļi tai pašā dienā gāja

04.09. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

9.marts.

Marija stāvēja ārā, kapa priekšā un raudāja.

Vēl

04.08. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

8.aprīlis

Kad sabata diena bija pagājusi,

Marija Magdelēna,

04.07. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

7.marts

Bija piektdiena, sataisāmā ,

t.i., sagatavošanās diena svētkiem.

04.06. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

6.aprīlis.

Slavējiet to Kungu visi, kas Viņu bīstas!

Jēkaba

04.05. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

5.aprīlis.

(Šis psalms radies daudzus gadsimtus pirms

Jēzus

Powered by WordPress