Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

03.05. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

5.marts

Kad viņi tuvojās Eļļas kalna nogāzei,

03.04. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

4.marts

Kad Jēzus ar saviem mācekļiem

03.03. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

3.marts

Kad Viņš bija Betānijā,

spītālīgā Sīmaņa namā

03.02. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

2.marts

Kad Jēzus ar saviem mācekļiem

un

03.01. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

1.marts

Ceļa uz Jeruzālemi Jēzus iegriezās Jērikā.

Kāds

02.28. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

28.februāris

Viņi bija ceļā,

iedami kalnup uz Jeruzālemi.

02.27. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

27.februāris

Tad Jēzus turpināja: patiesi, patiesi , Es

02.26. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

26.februāris

Tad Viņa mācekļi atnāca un brīnijās,

02.25. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

25.februāris

Tad sieviete Viņu lūdza:

Kungs , dod man

02.24. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

24.februāris

Jēzus atstāja Jūdeju un devās atpakaļ uz

02.23. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

23.februāris

Kāds farizejs, vārdā Nikodēms, jūdu valdības vīrs, Jēzum

02.22. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

22.februāris.

Kādreiz jēzus atkal iegāja sinagogā.

Tur Viņš

02.21. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

21.februāris

Vienreiz Jāņa Kristītāja mācekļi atnāca

pie Jēzus

02.20. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

20.februāris

Kad nu laiks bija pienācis, lai notiktu

02.19. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

19.februāris.

Kādas sarunas laikā viens no rakstu mācītājiem

Powered by WordPress