Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

02.18. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

18.februāris

Ceļojumā uz Jeruzālemi Jēzus gāja caur Samariju un

02.17. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

17.februāris

Tādiem, kas bija pārliecināti, ka viņi ir

02.16. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

16.februāris.

Kādā dienā farizeji nāca pie Jēzus, lai Viņu

02.15. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

15.februāris.

(Paskaidrojums: Jēzus sludināja ‘Dieva valstību’,

t.i. Viņš

02.14. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

14.februāris.

Tad daži rakstu mācītāji un farizeji tam atbildēja

02.13. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

13.februāris.

Kas nav ar Mani, tas ir pret

02.12. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

12.februāris.

Jēzum pienesa kādu garā slimu, aklu un mēmu

02.11. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

11.februāris

Kad jēzus nonāca Filipa Cezareja pilsētas robežās,

01.05. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

5.janvāris

(Mēs vēlreiz iedziļināsimies 139.psalmā un lūdzam brīvākiem vārdiem)

02.09. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

9.februāris

Jēzus šeit runā par starpību starp jūdu

02.08. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

8.februāris

Kādā agrā rītā Jēzus atkal gāja templī.

Tauta

02.07. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

7.ferbruāris

Kādu dienu Jēzus ņema Pēteri, Jēkabu un

02.06. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

6.februāris

Kad Jēzus ar mācekļiem nonāca Kapernaumā,

02.05. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

5.februāris

Kādu dienu pie Viņa atnesa bērnus, lai

02.04. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

4.februāris

Kādu dienu Jēzus atkal nonāca Kapernaumā,

Powered by WordPress