Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

02.03. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

3.februāris

Toreiz Jēzus saviem mācekļiem pirmo reiz

02.02. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

2.februāris

Dievkalpojuma laikā Nāceretē Jēzus turpināja:

jūs man

02.01. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

1.februāris

Kādu dienu Viņš nonāca Nācaretē,

kur Viņš bija

02.10. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

10.februāris

Jēzus saka: Es esmu labais gans.

Labais

01.31. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

31.janvāris

Visas lietas Man ir Mana Tēva dotas.

Neviens nepazīst

01.30. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

30.janvāris

Tad Jēzus norāja tās pilsētas, kurās Viņš bija

01.29. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

29.janvāris

Kungs, jautāja Pēteris, cik bieži mans brālis drīkst

01.28. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

28.janvāris

Tajā laikā visādi muitnieki, kuri tautā nebija

01.27. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

27.janvāris

Reiz kāds farizejs Jēzu ielūdza pie sevis uz mielastu.

01.26. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

26.janvāris

Un kad Jēzus no turienes aizgāja, divi akli

01.25. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

25.janvāris

Citā reizē , kad Jēzus bija aizgājis uz

01.24. Ikvienam – ikdien, ir Vajadzīgs Dieva Vārds!

24.janvāris

Kādā agrā rītā Jēzus piecēlās,

aizgāja vientuļā

01.23. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

23.janvāris

Kādu dienu Jēzus mācīja mājā,

kur salasījušies

01.22. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

22.janvāris

Kas dara, ko Es saku,

ir gudrs

01.21. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

21.janvāris

Sargieties no viltus praviešiem,

kas atsaucas uz savām pilnvarām,

Powered by WordPress