Kristīgie, nu laiks ir mosties!

64. E.Grīslis. Pārdomas par 1.Kor.2:1-2

„Un tā arī es, pie jums nākdams, nenācu ar

63. E.Grīslis. Pārdomas par 1.Kor.1-29

„Lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā.” Pāvila

62. E.Grīslis. Pārdomas par 1.Kor.1:25

„Jo Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēki, un Dieva

61. E.Grīslis. Pārdomas par 1.Kor.1:18

„Jo krusta vārds ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet

60. E.Grīslis. Pārdomas par 1.Kor.1:10

„Bet es jūs, brāļi, pamācu mūsu kunga Jēzus Kristus

59. E.Grīslis. Pārdomas par 1.Kor.1:9

„Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinājis sava Dēla Jēzus

58. E.Grīslis. Pārdomas par 1.Kor.1:3

„Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, un

57. E.Grīslis. Pārdomas par Rom.15:30

„Es jūs lūdzu, brāļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus un

56. E.Grīslis. Pārdomas par Rom.15:15

„Varbūt es mazliet pārdroši jums esmu rakstījis, gribēdams

55. E.Grīslis. Pārdomas par Rom.15:1-2

„Bet mums, kas esam stipri, pienākas nest to vājības,

54. E.Grīslis. Pārdomas par Rom.14:13

„Tāpēc netiesāsim vairs cits citu, bet labāk spriediet, ka

53. E.Grīslis. Pārdomas par Rom.14:10

„Bet kā tad tu tiesā savu brāli? Jeb arī:

52. E.Grīslis. Pārdomas par Rom.13:1-2

„Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav

51. E.Grīslis. Pārdomas par Rom.12:18-19

„Ja iespējams, cik tas atkarājas no jums, turiet mieru

50. E.Grīslis. Pārdomas par 12:10-12

„Brāļu mīlestība jūsu starpā lai ir sirsnīga. Centieties cits

Powered by WordPress