Kristīgie, nu laiks ir mosties!

49. E.Grīslis. Pārdomas par Rom.12:2

„Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā

48. E.Grīslis. Pārdomas par Rom.12:4-5

Jo kā mums vienā miesā ir daudz locekļu, bet

47. E.Grīslis. Pārdomas par Rom.11:17-18

„Bet ja nu daži zari izlauzti un tu, meža

46. E.Grīslis. Pārdomas par Rom.9:21

„Jeb vai podniekam nav vara no tā paša māla

45. E.Grīslis. Pārdomas par Rom.9:17-18

„Tā raksti saka uz faraonu: „Uz to es tevi

44. E.Grīslis. Pārdomas par Rom. 9:2-3

„Man ir lielas skumjas un nepārtrauktas sāpes sirdī. Es

43. E.Grīslis. Pārdomas par Rom.8:32

„Viņš jau savu paša dēlu nav saudzējis, bet to

42. E.Grīslis. Pārdomas par Rom.8:1-2

„Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav

41. E.Grīslis. Pārdomas par Rom.7:24-25

„Es nožēlojamais cilvēks! Kas mani izraus no šīs nāvei

40. E.Grīslis. Pārdomas par Rom.7:19-20

„Jo labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko

39. E.Grīslis. Pārdomas par Rom.6:11-12

„Tāpat spriediet arī jūs par sevi, ka esat miruši

38. E.Grīslis. Pārdomas par Rom.6:3-4

„Jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas

37. E.Grīslis. Pārdomas par Rom. 5:6-8

„Jo Kristus par mums bezdievīgiem ir miris tanī laikā,

36. E.Grīslis. Pārdomas par Rom.5:3-5

„...mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka

35. E.Grīslis. Pārdomas par Rom.5:1

„Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu

Powered by WordPress