Kristīgie, nu laiks ir mosties!

34. E.Grīslis. Pārdomas par Rom.3:23-24

„Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās

33. E.Grīslis. Pārdomas par Rom.3:12

„Visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši neticīgi. Nav neviena,

31. E.Grīslis. Pārdomas par Rom.1:29-31

„Tie piepildījuši savu dzīvi ar visādiem netikumiem: netiklību, mantkārību,

30. E.Grīslis. Pārdomas par Rom.1:21-22

„Jo, pazīdami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā

29. E.Grīslis. Pārdomas par Rom.1:16-17

„Jo es nekaunos Kristus evaņģēlija: tas ir Dieva spēks

28. E.Grīslis. Pārdomas par Ap.d.28:3-5

„Kad Pāvils bija salasījis kādu žagaru nastiņu un nolicis

27. E.Grīslis. Pārdomas par Ap.d. 26:28

„Bet Agripa sacīja Pāvilam: „Tu gandrīz mani pārliecini kļūt

26. E.Grīslis. Pārdomas par Ap.d. 24:26

„Kad viņš runāja par taisnību un atturību un nākamo

25. E.Grīslis. Pārdomas par Ap.d. 22:21-22

„„Tad viņš man sacīja: Dodies ceļā, jo es sūtīšu

24. E.Grīslis. Pārdomas par Ap.d. 20:34-36

„Jūs paši zināt, ka šīs manas rokas kalpojušas manām

23. E.Grīslis. Pārdomas par Ap.d.20:29-30

„Es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums iebruks

22. E.Grīslis. Pārdomas par Ap.d. 20:9

„Bet kāds jauneklis, vārdā Eutichs, sēdēja uz palodzes un

21. E.Grīslis. Pārdomas par Ap.d. 19:9

„Tā kā daži nocietināja savas sirdis un neticēja, ļaužu

20. E.Grīslis. Pārdomas par Ap.d. 17:30-32

„„...Bet Dievs, atstādams neievērotus nezināšanas laikus, tagad aicina visus

19. E.Grīslis. Pārdomas par Ap.d.17:2-3

„Pāvils, kā parasti, iegāja pie tiem un trīs nedēļas

Powered by WordPress