Kristīgie, nu laiks ir mosties!

18. E.Grīslis. Pārdomas par Ap.d.16:30-31

„Un izvedis tos ārā, sacīja: „Kungi, kas man jādara,

17. E.Grīslis. Pārdomas par Ap.d. 16:25-26

„Ap pusnakti Pāvils un Sīla, lūgdami Dievu, dziedāja slavas

16. E.Grīslis. Pārdomas par Ap.d. 13:47

„Jo tā tas Kungs mums ir pavēlējis: Es tevi

15. E.Grīslis. Pārdomas par Ap.d.10:44

„Pēterim vēl runājot, Svētais Gars nāca pār visiem, kas

14. E.Grīslis. Pārdomas par Ap.d.9:4-6

„Un, pie zemes nokritis, viņš dzirdēja balsi, kas viņam

13. E.Grīslis. Pārdomas par Ap.d.8:18-19

„Bet Sīmanis, redzēdams, ka apustuļiem rokas uzliekot, dabū Svēto

12. E.Grīslis. Pārdomas par Ap.d.8:9

„Kāds vīrs, vārdā Sīmanis, šinī pilsētā līdz tam bija

11. E.Grīslis. Pārdomas par Ap.d.7:60

„Un, ceļos nometies, viņš sauca skaļā balsī: „Kungs, nepielīdzini

10. E.Grīslis. Pārdomas par Ap.d.6:12

„Tie saskubināja ļaudis, vecajus un rakstu mācītājus un, viņam

9. E.Grīslis. Pārdomas par Ap.d.5:38-39

„Tādēļ es jums tagad saku: Lieciet šos cilvēkus mierā

8. E.Grīslis. Pārdomas par Ap.d. 5:29-32

„Bet Pēteris un apustuļi atbildēja: „Dievam vairāk jāklausa nekā

7. E.Grīslis. Pārdomas par Ap.d.4:13

„Kad viņi redzēja Pētera un Jāņa drošsirdību un noprata,

6. E.Grīslis. Pārdomas par Ap.d.3:6-8

„Bet Pēteris sacīja: „Sudraba un zelta man nav;

5. E.Grīslis. Pārdomas Apd. 2:22-23

"Israēlieši uzklausiet šos vārdus: "Nācarieti Jēzu, šo vīru, Dievs jūsu

4. E.Grīslis. Pārdomas par Apd. 2:16-17

"Bet te piepildās pravieša Joēla vārdi: Tas notiks pēdējās dienās,

Powered by WordPress