Kristīgie, nu laiks ir mosties!

169. E.Grīslis. Pārdomas par Kol.4:16

„Kad jūs šo vēstuli būsiet izlasījuši, parūpējieties, lai tā

168. E.Grīslis. Pārdomas par Kol.4:5

„Izturaties gudri pret tiem, kas nepieder pie draudzes; izmantojiet

167. E.Grīslis. Pārdomas par Kol.3:16

„Kristus vārds, lai bagātīgi mīt jūsu vidū: pamācait un

166. E.Grīslis. Pārdomas par Kol.3:14

„Un pāri visam tam lai ir mīlestība, kas ir

165. E.Grīslis. Pārdomas par Kol.3:12-13

„Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties

164. E.Grīslis. Pārdomas par Kol.3:11

„Tur vairs nav ne grieķa, ne jūda, ne bauslības

163. E.Grīslis. Pārdomas par Kol.3:1-2

„Ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies, tad tiecieties

162. E.Grīslis. Pārdomas par Kol.2:6-7

„Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, Sakņojieties viņā,

161. E.Grīslis. Pārdomas par Kol.1:13-16

„Viņš mūs izrāvis no tumsības varas un pārcēlis

160. E.Grīslis. Pārdomas par Kol.1:3-4

„Mēs pastāvīgi savās lūgšanās pateicamies Dievam, mūsu Kunga Jēzus

159. E.Grīslis. Pārdomas par Fil.4:9

„Un ko jūs esat mācījušies un saņēmuši, un dzirdējuši

158. E.Grīslis. Pārdomas par Fil. 4:7

„Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu,

157. E.Grīslis. Pārdomas par Fil.4:6

„Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva

156. E.Grīslis. Pārdomas par Fil.4:4

„Priecājieties iekš tā Kunga vienmēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties!”

155. E.Grīslis. Pārdomas par Fil.3:20-21

„Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām

Powered by WordPress