Kristīgie, nu laiks ir mosties!

154. E.Grīslis. Pārdomas par Fil.3:18-19

„Jo daudzi dzīvo, par kuriem es jums daudzkārt esmu

153. E.Grīslis. Pārdomas par Fil.3:14

„Es dzenos pretim mērķim, goda balvai – Dieva debesu

152. E.Grīslis. Pārdomas par Fil.2:5-10

„Savā starpā turiet tādu prātu, kāds ir arī Kristū

151. E.Grīslis. Pārdomas par Fil.2:1-4

„Ja nu ir kāda Kristus ieprieca, ja kāds mīlestības

150. E.Grīslis. Pārdomas par Fil.1:29

„Jo jums dota žēlastība, ne vien uz Kristu ticēt,

149. E.Grīslis. Pārdomas par Fil.1:2

„Jo dzīvot man ir- Kristus un mirt – ieguvums.”

148. E.Grīslis. Pārdomas par Fil.1:12-13

„Bet es gribu, brāļi, lai jūs zināt, ka tas,

147. E.Grīslis. Pārdomas par Fil.1:3-4

„Es pateicos savam Dievam ik reizes, kad vien jūs

146. E.Grīslis. Pārdomas par Efez.6:18-19

„Un garā lūdziet ik brīdi, visādi viņu piesaucot un

145. E.Grīslis. Pārdomas par Efez.6:5

„Kalpi, paklausait saviem laicīgiem kungiem kā Kristum bijībā un

144. E.Grīslis. Pārdomas par Efez.6:4

„Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet audziniet un pamāciet tos

143. E.Grīslis. Pārdomas par Efez.6:1-3

„Bērni, klausait saviem vecākiem, jo tā pienākas. „Godā savu

142. E.Grīslis. Pārdomas par Efez.5:30-32

„Jo mēs esam viņa miesas locekļi. „Tādēļ cilvēks atstās

141. E.Grīslis. Pārdomas par Efez.5:28

„Tā arī vīriem pienākas savas sievas mīlēt kā savu

140. E.Grīslis. Pārdomas par Efez.5:22

„Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā tam Kungam.” Pāvila

Powered by WordPress