Kristīgie, nu laiks ir mosties!

139. E.Grīslis. Pārdomas par Efez.5:18

„Un neapreibinieties ar vīnu, no kā ceļas izklaidīga dzīve,

138. E.Grīslis. Pārdomas par Efez.4:29

„No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet

137. E.Grīslis. Pārdomas par Efez.4:25

„Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ikviens ar savu

136. E.Grīslis. Pārdomas par 4:17-19

„Tad nu es jums piekodinu – tas Kungs ir

135. E.Grīslis. Pārdomas par Efez.4:15-16

„Bet patiesīgi būdami mīlestībā, visās lietās pieaugsim viņā, kas

134. E.Grīslis. Pārdomas par Efez.4:14

„Tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltus

133. E.Grīslis. Pārdomas par Efez.4:11-13

„Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem,

132. E.Grīslis. Pārdomas par Efez.4:2-6

„Visā pazemībā, lēnprātībā un pacietībā, cits citu panesdami mīlestībā,

131. E.Grīslis. Pārdomas par Efez.4:1

„Tad nu, važās slēgts sava Kunga dēļ, es jūs

130. E.Grīslis. Pārdomas par Efez.2:8-9

„Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas

129. E.Grīslis. Pārdomas par Efez.2:3

„...mēs visi reiz dzīvojām savās miesas kārībās, izpildīdami miesas

128. E.Grīslis. Pārdomas par Gal.1:1

„Pāvils, apustulis, ne cilvēku sūtīts, nedz kāda cilvēka, bet

127. E.Grīslis. Pārdomas par Gal.1:3-4

„Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un

126. E.Grīslis. Pārdomas par Gal.1:3-5

„Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs,

125. E.Grīslis. Pārdomas par Gal.3:27-28

„Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat

Powered by WordPress