Kristīgie, nu laiks ir mosties!

124. E.Grīslis. Pārdomas par Gal.2:16

„Zinādami, ka neviens cilvēks netop taisns pēc bauslības darbiem,

123. E.Grīslis. Pārdomas par Gal.1:11-12

„Jo es jums apliecinu, brāļi: tas evaņģēlijs, kuru es

122. E.Grīslis. Pārdomas par Gal.1:8

„Bet ja mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums

121. E.Grīslis. Pārdomas par 2.Kor.13:8

„Jo mēs nekā nespējam pret patiesību, bet tikai par

120. E.Grīslis. Pārdomas par 2.Kor.12:8-9

„Tādēļ es to Kungu trīs reizes esmu lūdzis, lai

119. E.Grīslis. Pārdomas par 2.Kor.12:7

„Lai netaptu iedomīgs, man ir dots dzelonis miesā, sātana

118. E.Grīslis. Pārdomas par 2.Kor.12:2-4

„Es pazīstu cilvēku iekš Kristus, priekš četrpadsmit gadiem –

117. E.Grīslis. Pārdomas par 2.Kor. 11:14-15

„Nav arī brīnums; jo pats sātans izliekas par gaismas

116. E.Grīslis. Pārdomas par 2.Kor.9:8

„Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums

115. E.Grīslis. Pārdomas par 2.Kor.9:7

„Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne

114. E.Grīslis. Pārdomas par 2.Kor. 9:6

„Bet to es saku: Kas sīksti sēj, tas arī

113. E.Grīslis. Pārdomas par 2.Kor.8:11-12

„Tagad pabeidziet iesākto darbu, lai labajai gribai seko arī

112. E.Grīslis. Pārdomas par 2.Kor.6:4-7

„Bet mēs visās lietās parādāmies kā Dieva kalpi, lielā

111. E.Grīslis. Pārdomas par 2.Kor. 5:10

„Jo mums visiem jāparādās Kristus soģa krēsla priekšā, lai

110. E.Grīslis. Pārdomas par 2.Kor.5:1

„Mēs zinām: kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts,

Powered by WordPress