Kristīgie, nu laiks ir mosties!

109. E.Grīslis. Pārdomas par 2.Kor.4:16

„Tāpēc mēs nepiekūstam, bet, lai gan mūsu ārīgais cilvēks

108. E.Grīslis. Pārdomas par 2.Kor.4:14

„Zinādami, ka tas, kas uzmodinājis Kungu Jēzu, uzmodinās arī

107. E.Grīslis. Pārdomas par 2.Kor.4:8-10

„Mēs visur topam spaidīti, bet tomēr neesam nomākti: esam

106. E.Grīslis. Pārdomas par 2.Kor.4:6-7

„Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no

105. E.Grīslis. Pārdomas par 2.Kor.4:5

„Jo mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu, to

104. E.Grīslis. Pārdomas par 2.Kor.3:18

„Bet mēs visi, atsegtām sejām spoguļojamies tā Kunga spožumā,

103. E.Grīslis. Pārdomas par 2.Kor.3:5-6

„...ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva, kas

102. E.Grīslis. Pārdomas par 2.Kor.3:1

„Vai tad mēs atkal sākam sevi slavināt?” Pāvila otrā

101. E.Grīslis. Pārdomas par 2:17

„Jo mēs neesam tādi, kā lielais vairums, kas lieto

100. E.Grīslis. Pārdomas par 2.Kor.2:14-16

„Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā

99. E.Grīslis. Pārdomas par 2.Kor.1:10b-11

„Uz viņu mēs liekam savu cerību, ka viņš mūs

98. E.Grīslis. Pārodmas par 2.Kor.1:9

„Pēc mūsu pašu domām bijām jau nāvei nolemti, tā

97. E.Grīslis. Pārdomas par 2.Kor.1:3

„Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un

96. E.Grīslis. Pārdomas par 1.Kor.16:13

„Esiet modri, stāviet ticībā, turieties kā vīri, esiet stipri!”

95. E.Grīslis. Pārdomas par 1.Kor.16:2

„Ikkatrā pirmajā nedēļas dienā lai ikviens, cik bijis iespējams

Powered by WordPress