Kristīgie, nu laiks ir mosties!

79. E.Grīslis. Pārdomas par 1.Kor.10:18

„Svētības biķeris, ko mēs svētījam, vai tas nav savienošanās

78. E.Grīslis. Pārdomas par 1.Kor.10:13

„Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums: Dievs ir uzticīgs,

77. E.Grīslis. Pārdomas par 1.Kor.10:12

„Tādēļ, kas šķietas stāvam, lai pielūko, ka nekrīt.” Pāvila

76. E.Grīslis. Pārdomas par 1.Kor.9:13-14

„... Vai nezināt, ka tie, kas kalpo svētnīcā, pārtiek

75. E.Grīslis. Pārdomas par 1.Kor.9:9-10

„„...Mozus bauslībā rakstīts: Tev nebūs vērsim, kas min labību,

74. E.Grīslis. Pārdomas par 1.Kor.7:23

„Jūs esat dārgi atpirkti, netopiet par cilvēku vergiem.” Pāvila

73. E.Grīslis. Pārdomas par 1.Kor.7:13-14

„Un ja kādai sievai ir neticīgs vīrs, un tas

72.E.Grīslis. Pārdomas par 1.Kor.5:9-11

„Es jums rakstīju savā vēstulē, lai nebiedrojaties ar netikļiem.

71. E.Grīslis. Pārdomas par 1.Kor. 5:1

„Stāsta par netiklību jūsu starpā un vēl par tādu,

70. E.Grīslis. Pārdomas par 1.Kor.4:7

„Kas tad tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? Bet,

69. E.Grīslis. Pārdomas par 1.Kor.3:16-17

„Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams, un

68. E.Grīslis. Pārdomas par 1.Kor.3:10-11

„Pēc Dieva dotās žēlastības es kā gudrs namdaris liku

67. E.Grīslis. Pārdomas par 1.Kor.3:5-6

„Kas tad ir Apolls, un kas Pāvils? Tik kalpi,

66. E.Grīslis. Pārdomas par 1.Kor.3:3-4

„Kamēr jūsu starpā naids un ķildas, vai tad neesat

65. E.Grīslis. Pārdomas par 1.Kor.2:11

„Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēka, kā vien

Powered by WordPress