Bibliotēka

TUKSNESIS, kurā skan atbildes(9)

Tad Viņš tiem stāstīja šādu līdzību:  "Kurš no jūsu vidus,

IMG_0650

TUKSNESIS, kurā skan atbildes (8)

Viņš (Jēzus)  sacīja uz Sīmani: "Dodies uz augšu un izmet

IMG_1000

TUKSNESIS, kurā skan atbildes (7)

Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš

Izraela2008 281

TUKSNESIS,kurā skan atbildes (6)

Un Jēzus izgājis redzēja daudz ļaužu, un Viņam sirds iežēlojās

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

TUKSNESIS, kurā skan atbildes (5)

Bet Jēzus tam sacīja: "Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt

Izraela2008 276

TUKSNESIS, kurā skan atbildes (4)

Bet, kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka

TUKSNESIS, kurā skan atbildes (3)

Un pēc tam Viņš izgāja un ieraudzīja muitnieku, vārdā Levijs,

Izraela2008 177

TUKSNESIS, kurā skan atbildes (2)

Apžēlojies par mani, ak, Dievs, Savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus

Izraela2008 277

TUKSNESIS, kurā skan atbildes (1)

Un Gars Viņu tūdaļ aizveda tuksnesī.  Un Viņš bija tuksnesī

Sievas lūgšanas spēks

Grāmata sievai

www.agape.lv

Agape Latvija izdoto grāmatu un materiālu

Jānis Rokpelnis, Dzeja (grāmatas vāks)

Jānis Rokpelnis. Dzeja

Jānis Rokpelnis

Dzimis Rīgā, 1945.gada 2.oktobrī.

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Luters “Pāvila vēstule galatiešiem skaidrojums” 10

..labpatika Savu Dēlu manī atklāt Te tu dzirdi, kāda mācība Pāvilam

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”9

1:15-17 Bet, kad Dievam, kas mani no mātes miesām izredzējis

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”-8

1:11-12 Jo es jums apliecinu Brāļi: tas evaņģēlijs, kuru es

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”-7

1:5 Viņam lai ir gods mūžu mūžos! Āmen! Ebrejiem ir ierasts,

Powered by WordPress