Bibliotēka

Sievas lūgšanas spēks

Grāmata sievai

www.agape.lv

Agape Latvija izdoto grāmatu un materiālu

Jānis Rokpelnis, Dzeja (grāmatas vāks)

Jānis Rokpelnis. Dzeja

Jānis Rokpelnis

Dzimis Rīgā, 1945.gada 2.oktobrī.

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Luters “Pāvila vēstule galatiešiem skaidrojums” 10

..labpatika Savu Dēlu manī atklāt Te tu dzirdi, kāda mācība Pāvilam

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”9

1:15-17 Bet, kad Dievam, kas mani no mātes miesām izredzējis

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”-8

1:11-12 Jo es jums apliecinu Brāļi: tas evaņģēlijs, kuru es

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”-7

1:5 Viņam lai ir gods mūžu mūžos! Āmen! Ebrejiem ir ierasts,

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”

.. pēc Dieva, mūsu Tēva, prāta Pāvils visus savus vārdus lieliski

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”-5

.. lai mūs izglābtu no šīs tagadējās ļaunās pasaules Arī šajos

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”-4

1:4 .. kas pats Sevi ir nodevis par mūsu grēkiem Pārdomāsim

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”-3

1:4 .. kas pats Sevi ir nodevis par mūsu grēkiem Gandrīz

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”-2

1:3 Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Luters “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”-1

1:1–2 Pāvils, apustulis, ne cilvēku sūtīts, nedz kāda cilvēka, bet

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Luters “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”

Dr. Mārtiņa Lutera uzruna klausītājiem Mēs esam nodomājuši Kunga Kristus vārdā

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dziļā aka – IV.2 Ko nozīmē būt bagātam

Dzīvoja cilvēks, kas nepārtraukti žēlojās par savām neveiksmēm,  atcerējās un

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dziļā aka- IV.1 Ko nozīmē būt bagātam

Dzīvoja kāds cars, viņa  pavalstnieki uzskatīja viņu  par  skopu.  Jo 

Powered by WordPress