Bibliotēka

TUKSNESIS, kurā skan atbildes (3)

Un pēc tam Viņš izgāja un ieraudzīja muitnieku, vārdā Levijs,

Izraela2008 177

TUKSNESIS, kurā skan atbildes (2)

Apžēlojies par mani, ak, Dievs, Savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus

Izraela2008 277

TUKSNESIS, kurā skan atbildes (1)

Un Gars Viņu tūdaļ aizveda tuksnesī.  Un Viņš bija tuksnesī

Sievas lūgšanas spēks

Grāmata sievai

www.agape.lv

Agape Latvija izdoto grāmatu un materiālu

Jānis Rokpelnis, Dzeja (grāmatas vāks)

Jānis Rokpelnis. Dzeja

Jānis Rokpelnis

Dzimis Rīgā, 1945.gada 2.oktobrī.

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Luters “Pāvila vēstule galatiešiem skaidrojums” 10

..labpatika Savu Dēlu manī atklāt Te tu dzirdi, kāda mācība Pāvilam

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”9

1:15-17 Bet, kad Dievam, kas mani no mātes miesām izredzējis

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”-8

1:11-12 Jo es jums apliecinu Brāļi: tas evaņģēlijs, kuru es

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”-7

1:5 Viņam lai ir gods mūžu mūžos! Āmen! Ebrejiem ir ierasts,

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”

.. pēc Dieva, mūsu Tēva, prāta Pāvils visus savus vārdus lieliski

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”-5

.. lai mūs izglābtu no šīs tagadējās ļaunās pasaules Arī šajos

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”-4

1:4 .. kas pats Sevi ir nodevis par mūsu grēkiem Pārdomāsim

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”-3

1:4 .. kas pats Sevi ir nodevis par mūsu grēkiem Gandrīz

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”-2

1:3 Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Luters “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”-1

1:1–2 Pāvils, apustulis, ne cilvēku sūtīts, nedz kāda cilvēka, bet

Powered by WordPress