Bibliotēka

119. dziesma (81.-104.pants)

(81) Mana dvēsele

tvīkst Tavas glābšanas,

uz Tavu vārdu

es

03.14. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

14.marts

Starp viesiem, kas bija atnākuši,

lai svinētu

119. dziesma (65.-80.pants)

(65) Labu Tu darīji

Savam vergam, Kungs,

kā biji solījis!

03.13. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

13.marts

Templī vairākās vietās atradās

Upuru lādes jeb

119. dziesma (33.-64.pants)

(33) Rādi man, Kungs,

Savu likumu ceļu,

es to nostaigāšu

03.12. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

12.marts

Kāds rakstu mācītājs,

kas bija noklausījies šo

119. dziesma (1.- 32. pants)

Svētīti tie,

kuru takas bez vainas,

kas Kunga mācībā staigā.

03.11. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

11.marts.

Pie tiem, kas Jēzum lika lamatas,

jo

123. dziesma

Augšupceļa dziesma.

Uz Tevi

es paceļu acis,

Tu,

kas

03.10. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

10.marts.

Tad farizeji sanāca kopā un apspriedās,

103. dziesma

Dāvida.

Teic, mana dvēsele,

Kungu,

viss, kas manī,-

Viņa svēto

03.09. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

9.marts.

Kad Jēzus mūs aicina Viņam ticēt,

tad

91.dziesma

Kas mājo

Visaugstā paspārnē

un apmeties

Visvarenā ēnā,

(2) saka

71. dziesma (14.-24.pants)

(14) Bet es

cerēšu mūžam

un slavēšu Tevi

vairāk

68. Advokāts un viņa patrons

Kāds advokāts reiz veica sarežģītu, bet diezgan apšaubāmu darījumu. Lai

Powered by WordPress