Bibliotēka

71. dziesma (1.-13. pants)

Pie Tevis, Kungs,

tveros-

neliec mani kaunā

nemūžam!

(2) Glāb

03.06. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

6.marts

Jēzus iegāja templī un izdzina tos,

kas

52. dziesma

Korvedim.Dāvida pārdomu dziesma,

(2) kad edomietis Doēgs nāca pie Saula

03.05. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

5.marts

Kad viņi tuvojās Eļļas kalna nogāzei,

43. dziesma

Iztiesā mani, Dievs,

un ved manu prāvu

pret bezdievju ļaudīm!

03.04. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

4.marts

Kad Jēzus ar saviem mācekļiem

113. dziesma

Slavējiet Kungu!

Slavējiet,

Kunga vergi, slavējiet

Kunga Vārdu!

(2) Lai

03.03. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

3.marts

Kad Viņš bija Betānijā,

spītālīgā Sīmaņa namā

68. dziesma (25.-36.pants)

(25) Lūk, Tavs svētgājiens,

Dievs,-

mana Dieva, mana ķēniņa

gājiens

03.02. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

2.marts

Kad Jēzus ar saviem mācekļiem

un

68. dziesma (1.-24.pants)

Korvedim. Dāvida dziedājums.

Dziesma.

(2) Lai ceļas Dievs,

lai

03.01. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

1.marts

Ceļa uz Jeruzālemi Jēzus iegriezās Jērikā.

Kāds

108. dziesma

Dziesma. Dāvida dziedājums

(2) Droša mana sirds,

Dievs,

dziedāšu

02.28. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

28.februāris

Viņi bija ceļā,

iedami kalnup uz Jeruzālemi.

87. dziesma

Koraha dēlu dziedājums. Dziesma.

Viņš lika tai pamatus

uz svētajiem

Powered by WordPress