Bibliotēka

03.02. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

2.marts

Kad Jēzus ar saviem mācekļiem

un

68. dziesma (1.-24.pants)

Korvedim. Dāvida dziedājums.

Dziesma.

(2) Lai ceļas Dievs,

lai

03.01. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

1.marts

Ceļa uz Jeruzālemi Jēzus iegriezās Jērikā.

Kāds

108. dziesma

Dziesma. Dāvida dziedājums

(2) Droša mana sirds,

Dievs,

dziedāšu

02.28. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

28.februāris

Viņi bija ceļā,

iedami kalnup uz Jeruzālemi.

87. dziesma

Koraha dēlu dziedājums. Dziesma.

Viņš lika tai pamatus

uz svētajiem

02.27. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

27.februāris

Tad Jēzus turpināja: patiesi, patiesi , Es

38. dziesma

Dāvida dziesma, lai daudzinātu.

(2) Kungs,

ne dusmībā

rāj mani,

02.26. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

26.februāris

Tad Viņa mācekļi atnāca un brīnijās,

117. dziesma

Slaviniet, Kungu,

visas tautas,

cildiniet Viņu,

visas ciltis,

(2) jo

02.25. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

25.februāris

Tad sieviete Viņu lūdza:

Kungs , dod man

63. dziesma

Dāvida dziedajums, kad viņš bija

Jūdas tuksnesī.

(2) Dievs,

02.24. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

24.februāris

Jēzus atstāja Jūdeju un devās atpakaļ uz

13. dziesma

Korvedim. Dāvida dziesma.

(2) Cik ilgi vēl, Kungs,

Tu mani

02.23. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

23.februāris

Kāds farizejs, vārdā Nikodēms, jūdu valdības vīrs, Jēzum

Powered by WordPress