Bibliotēka

02.27. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

27.februāris

Tad Jēzus turpināja: patiesi, patiesi , Es

38. dziesma

Dāvida dziesma, lai daudzinātu.

(2) Kungs,

ne dusmībā

rāj mani,

02.26. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

26.februāris

Tad Viņa mācekļi atnāca un brīnijās,

117. dziesma

Slaviniet, Kungu,

visas tautas,

cildiniet Viņu,

visas ciltis,

(2) jo

02.25. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

25.februāris

Tad sieviete Viņu lūdza:

Kungs , dod man

63. dziesma

Dāvida dziedajums, kad viņš bija

Jūdas tuksnesī.

(2) Dievs,

02.24. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

24.februāris

Jēzus atstāja Jūdeju un devās atpakaļ uz

13. dziesma

Korvedim. Dāvida dziesma.

(2) Cik ilgi vēl, Kungs,

Tu mani

02.23. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

23.februāris

Kāds farizejs, vārdā Nikodēms, jūdu valdības vīrs, Jēzum

02.22. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

22.februāris.

Kādreiz jēzus atkal iegāja sinagogā.

Tur Viņš

9. dziesma

Korvedim. Kā "Mirsti par dēlu".

Dāvida dziesma.

(2) Pateikšos

02.21. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

21.februāris

Vienreiz Jāņa Kristītāja mācekļi atnāca

pie Jēzus

61. dziesma

Korvedim. Stīgu pavadījumam.

Dāvida dziesma.

(2) Dzirdi, Dievs,

manu

02.20. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

20.februāris

Kad nu laiks bija pienācis, lai notiktu

105. dziesma (24.-45.pants)

(24) Tik auglīgu

darīja Viņš Savu tautu,

ka to tapa

Powered by WordPress