Bibliotēka

02.19. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

19.februāris.

Kādas sarunas laikā viens no rakstu mācītājiem

105.dziesma (1.-23. pants)

Pateicieties Kungam,

piesauciet Viņa Vārdu,

pavēstiet tautām

Viņa darbus,

(2)

02.18. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

18.februāris

Ceļojumā uz Jeruzālemi Jēzus gāja caur Samariju un

128. dziesma

Augšupceļa dziesma.

Svētīgi visi,

kas bijā Kungu,

kas staigā

Viņa

02.17. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

17.februāris

Tādiem, kas bija pārliecināti, ka viņi ir

94. dziesma

Atmaksas Dievs,

Kungs,

atmaksas Dievs,

atspīdi!

(2) Celies,

zemes tiesnesi,

02.16. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

16.februāris.

Kādā dienā farizeji nāca pie Jēzus, lai Viņu

72. dziesma

Par Sālamanu.

Dod, Dievs, ķēniņam

Tavu tiesu

un Tavu taisnību

02.15. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

15.februāris.

(Paskaidrojums: Jēzus sludināja ‘Dieva valstību’,

t.i. Viņš

37. dziesma (16.-40.pants)

(16) Labāks tas mazums,

kas taisnajam,

nekā pārpilnība,

kas daudziem

02.14. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

14.februāris.

Tad daži rakstu mācītāji un farizeji tam atbildēja

37.dziesma (1.-15.pants)

Dāvida dziesma.

Neskaisties

ļaundaru dēļ,

neapskaud tos,

kas dara

02.13. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

13.februāris.

Kas nav ar Mani, tas ir pret

26. dziesma

Dāvida dziesma.

Iztiesā mani,

Kungs,

jo es krietnumā staigāju

un

02.12. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

12.februāris.

Jēzum pienesa kādu garā slimu, aklu un mēmu

Powered by WordPress