Bibliotēka

37. dziesma (16.-40.pants)

(16) Labāks tas mazums,

kas taisnajam,

nekā pārpilnība,

kas daudziem

02.14. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

14.februāris.

Tad daži rakstu mācītāji un farizeji tam atbildēja

37.dziesma (1.-15.pants)

Dāvida dziesma.

Neskaisties

ļaundaru dēļ,

neapskaud tos,

kas dara

02.13. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

13.februāris.

Kas nav ar Mani, tas ir pret

26. dziesma

Dāvida dziesma.

Iztiesā mani,

Kungs,

jo es krietnumā staigāju

un

02.12. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

12.februāris.

Jēzum pienesa kādu garā slimu, aklu un mēmu

122. dziesma

Augšupceļa dziesma. Dāvidam.

Nopriecājos,

kad tie man teica:

ejam uz

02.11. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

11.februāris

Kad jēzus nonāca Filipa Cezareja pilsētas robežās,

93. dziesma

Kungs valda,

diženumā tērpies,

tērpies Kungs spēkā

un apjozies-

nolicis

78. dziesma (52.-72.pants)

(52) Viņš dzina kā avis

Savu tautu,

veda to tuksnesī

01.05. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

5.janvāris

(Mēs vēlreiz iedziļināsimies 139.psalmā un lūdzam brīvākiem vārdiem)

02.09. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

9.februāris

Jēzus šeit runā par starpību starp jūdu

78. dziesma (34.-51.pants)

(34) Kad Viņš tos kāva,

tie sāka alkt Viņa-

tie

02.08. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

8.februāris

Kādā agrā rītā Jēzus atkal gāja templī.

Tauta

78. dziesma (1.-33.pants)

Āsāfa pārdomu dziesma.

Ieklausies, mana tauta,

manā mācībā!

Sniedziet ausi,

Powered by WordPress