Bibliotēka

122. dziesma

Augšupceļa dziesma. Dāvidam.

Nopriecājos,

kad tie man teica:

ejam uz

02.11. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

11.februāris

Kad jēzus nonāca Filipa Cezareja pilsētas robežās,

93. dziesma

Kungs valda,

diženumā tērpies,

tērpies Kungs spēkā

un apjozies-

nolicis

78. dziesma (52.-72.pants)

(52) Viņš dzina kā avis

Savu tautu,

veda to tuksnesī

01.05. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

5.janvāris

(Mēs vēlreiz iedziļināsimies 139.psalmā un lūdzam brīvākiem vārdiem)

02.09. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

9.februāris

Jēzus šeit runā par starpību starp jūdu

78. dziesma (34.-51.pants)

(34) Kad Viņš tos kāva,

tie sāka alkt Viņa-

tie

02.08. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

8.februāris

Kādā agrā rītā Jēzus atkal gāja templī.

Tauta

78. dziesma (1.-33.pants)

Āsāfa pārdomu dziesma.

Ieklausies, mana tauta,

manā mācībā!

Sniedziet ausi,

02.07. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

7.ferbruāris

Kādu dienu Jēzus ņema Pēteri, Jēkabu un

84. dziesma

Korvedim. Gatas arfu pavadījumā.

Koraha dēlu dziedājums.

(2) Cik

02.06. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

6.februāris

Kad Jēzus ar mācekļiem nonāca Kapernaumā,

6. dziesma

Korvedim. Stīgu pavadījumam.

Astoņus toņus

zemāk. Dāvida dziesma.

02.05. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

5.februāris

Kādu dienu pie Viņa atnesa bērnus, lai

23. dziesma

Dāvida dziesma.

Kungs - mans gans,

man netrūks nekā.

(2)

Powered by WordPress