Bibliotēka

02.04. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

4.februāris

Kādu dienu Jēzus atkal nonāca Kapernaumā,

96. dziesma

(1) Dziediet Kungam

jaunu dziesmu,

dziedi Kungam,

visa zeme!

(2)

02.03. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

3.februāris

Toreiz Jēzus saviem mācekļiem pirmo reiz

2. dziesma

(1) Kādēļ

sazvērējušās tautas

un ciltis čukstas uz tukšu vien?

02.02. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

2.februāris

Dievkalpojuma laikā Nāceretē Jēzus turpināja:

jūs man

143. dziesma

(1) Dāvida dziedājums.

Kungs,

uzklausi manu lūgšanu,

ieausies

manās vaimanās!

02.01. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

1.februāris

Kādu dienu Viņš nonāca Nācaretē,

kur Viņš bija

02.10. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

10.februāris

Jēzus saka: Es esmu labais gans.

Labais

106. dziesma

(1)Slavējiet Kungu!

Pateicieties Kungam,

jo Viņš ir labs,

jo Viņa

01.31. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

31.janvāris

Visas lietas Man ir Mana Tēva dotas.

Neviens nepazīst

17. dziesma

(1) Dāvida lūgšana.

Dzirdi, Kungs,

manu taisnību,

uzklausi

manu brēcienu,

01.30. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

30.janvāris

Tad Jēzus norāja tās pilsētas, kurās Viņš bija

70. dziesma

(1) Korvedim. Dāvida dziesma, lai

daudzinātu.

(2) Dievs,

nāc

01.29. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

29.janvāris

Kungs, jautāja Pēteris, cik bieži mans brālis drīkst

15. dziesma

(1) Dāvida dziesma.

Kungs!

Kas mitīs

Tavā teltī?

Kas mājos

Powered by WordPress