Bibliotēka

01.28. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

28.janvāris

Tajā laikā visādi muitnieki, kuri tautā nebija

01.27. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

27.janvāris

Reiz kāds farizejs Jēzu ielūdza pie sevis uz mielastu.

01.26. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

26.janvāris

Un kad Jēzus no turienes aizgāja, divi akli

01.25. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

25.janvāris

Citā reizē , kad Jēzus bija aizgājis uz

01.24. Ikvienam – ikdien, ir Vajadzīgs Dieva Vārds!

24.janvāris

Kādā agrā rītā Jēzus piecēlās,

aizgāja vientuļā

01.23. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

23.janvāris

Kādu dienu Jēzus mācīja mājā,

kur salasījušies

01.22. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

22.janvāris

Kas dara, ko Es saku,

ir gudrs

01.21. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

21.janvāris

Sargieties no viltus praviešiem,

kas atsaucas uz savām pilnvarām,

01.20. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

Kad jūs runājat ar Dievu, tad nešaubieties, ka Viņš jūs

01.19. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

Netiesājiet citus cilvēkus,

lai jūs paši netiktu tiesāti;

jo kā

01.13. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 13. janvāris

Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā

01.12. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 12. janvāris

Bauslības gals ir Kristus; Viņā iegūst taisnību ikviens, kas tic.

01.11. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 11. janvāris

Tagad es visu to uzskatu par zaudējumu [..] uzskatu to

01.10. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 10. janvāris

Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved

01.09. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 9. janvāris

Ja jūs Mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši Manu Tēvu.

Powered by WordPress