Bibliotēka

01.31. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

31.janvāris

Visas lietas Man ir Mana Tēva dotas.

Neviens nepazīst

17. dziesma

(1) Dāvida lūgšana.

Dzirdi, Kungs,

manu taisnību,

uzklausi

manu brēcienu,

01.30. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

30.janvāris

Tad Jēzus norāja tās pilsētas, kurās Viņš bija

70. dziesma

(1) Korvedim. Dāvida dziesma, lai

daudzinātu.

(2) Dievs,

nāc

01.29. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

29.janvāris

Kungs, jautāja Pēteris, cik bieži mans brālis drīkst

15. dziesma

(1) Dāvida dziesma.

Kungs!

Kas mitīs

Tavā teltī?

Kas mājos

01.28. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

28.janvāris

Tajā laikā visādi muitnieki, kuri tautā nebija

01.27. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

27.janvāris

Reiz kāds farizejs Jēzu ielūdza pie sevis uz mielastu.

01.26. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

26.janvāris

Un kad Jēzus no turienes aizgāja, divi akli

01.25. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

25.janvāris

Citā reizē , kad Jēzus bija aizgājis uz

01.24. Ikvienam – ikdien, ir Vajadzīgs Dieva Vārds!

24.janvāris

Kādā agrā rītā Jēzus piecēlās,

aizgāja vientuļā

01.23. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

23.janvāris

Kādu dienu Jēzus mācīja mājā,

kur salasījušies

01.22. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

22.janvāris

Kas dara, ko Es saku,

ir gudrs

01.21. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

21.janvāris

Sargieties no viltus praviešiem,

kas atsaucas uz savām pilnvarām,

01.20. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

Kad jūs runājat ar Dievu, tad nešaubieties, ka Viņš jūs

Powered by WordPress