Bibliotēka

01.19. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

Netiesājiet citus cilvēkus,

lai jūs paši netiktu tiesāti;

jo kā

01.13. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 13. janvāris

Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā

01.12. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 12. janvāris

Bauslības gals ir Kristus; Viņā iegūst taisnību ikviens, kas tic.

01.11. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 11. janvāris

Tagad es visu to uzskatu par zaudējumu [..] uzskatu to

01.10. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 10. janvāris

Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved

01.09. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 9. janvāris

Ja jūs Mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši Manu Tēvu.

01.08. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 8. janvāris

Un kārdinātājs piestājās pie Viņa un sacīja: "Ja Tu esi

01.06. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 6. janvāris

Mūsu Kunga Atspīdēšanas diena

Tad tie atvēra savas mantas un

01.05. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 5. janvāris

Elija bija cilvēks, līdzīgs mums, bet lūgdams lūdza, lai lietus

01.04. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 4. janvāris

Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs

01.18. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

18.janvāris

Tāpēc Es jums saku:

neraizējieties savas dzīvības dēļ,

01.17. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

17.janvāris

Ja jūs no kā atsakaties,

lai jūs savā

01.16. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

16.janvāris

Dievu lūdzot, nepļāpajiet,

kā to dara tie,

01.04. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

Ak, Kungs, es nesaprotu,

ka tu ļauj dzīvot maniem

01.03. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

Tu mani redzi un pazīsti, Kungs,

jo Tu mani

Powered by WordPress