Bibliotēka

Šmalkaldes artikuli, krievu valodā

Предисловие доктора Мартина Лютера

1. Поскольку папа Павел III

Homeopātija. “MAĢISKĀS POTENCES”

Arnolds Lazdiņš

HOMEOPATIJA

MAĢISKĀS

POTENCES

Arnolds

Lūgsim kopā ar Luteru, 48

48. Mans uzkrājums

Mīļais Kungs,

es zinu, ka Tev

Lūgsim kopā ar Luteru, 47

47.Pēc maltītes

Pateiciet Tam Kungam,

jo

8. Daži papildinājumi

8. Dazi papildinajumi

A. Novecojusie evolncijas pieradijumi

Turpmak minetie

7. Kreacionisms kā zinātne

7. Kreacionisms ka zinatne

A. Bibele - uzticams izzinas

6. Fakti liecina – Zeme ir jauna

6. Fakti liecina - Zeme ir jauna

4. nodala

5. Evolūcija nav iespejama

Evolucija nav iespejama

A. Dabas likumi

a) Pirmais termodinamikas

4. Kā noteikt klints iežu vecumu

4. Ka noteikt klints iezu vecumu

Preciza klints iezu

3. Evolucijas noverojumi fosilajās atliekās

Evolūcijas novērojumi fosilajās atliekās.

Fosilās atliekas jeb pārakmeņojumi allaž

2. Evolūcijas novērojumi mūsdienu pasaulē

2. Evolūcijas novērojumi mūsdienu pasaulē

A. Organismu mainība pamattipa

1. Evolūcija: Ola bez vistas

Evolūcija: Ola bez vistas

M.Sc. Ben Hobrink

Šis

Mārtiņš Luters. “Vai ir jādod ubagam?”

Mārtiņš Luters

Vai ir jādod ubagam

Dod tam,

Mārtiņš Luters. Par kristīgā cilvēka brīvību

Mārtiņš Luters

No vācu valodas tulkojusi

Gundega Dumpe

ASĪZES FRANCISKA MIERA LŪGŠANA

Svētā Asīzes Franciska Miera lūgšanas vārdus cauri gadsimtiem

izrunājušas daudzu

Powered by WordPress