Bibliotēka

5. Evolūcija nav iespejama

Evolucija nav iespejama

A. Dabas likumi

a) Pirmais termodinamikas

4. Kā noteikt klints iežu vecumu

4. Ka noteikt klints iezu vecumu

Preciza klints iezu

3. Evolucijas noverojumi fosilajās atliekās

Evolūcijas novērojumi fosilajās atliekās.

Fosilās atliekas jeb pārakmeņojumi allaž

2. Evolūcijas novērojumi mūsdienu pasaulē

2. Evolūcijas novērojumi mūsdienu pasaulē

A. Organismu mainība pamattipa

1. Evolūcija: Ola bez vistas

Evolūcija: Ola bez vistas

M.Sc. Ben Hobrink

Šis

Mārtiņš Luters. “Vai ir jādod ubagam?”

Mārtiņš Luters

Vai ir jādod ubagam

Dod tam,

Mārtiņš Luters. Par kristīgā cilvēka brīvību

Mārtiņš Luters

No vācu valodas tulkojusi

Gundega Dumpe

ASĪZES FRANCISKA MIERA LŪGŠANA

Svētā Asīzes Franciska Miera lūgšanas vārdus cauri gadsimtiem

izrunājušas daudzu

JABECA LŪGŠANA

Šīs lūgšanas īpašo nozīmi var ievērot jau meklējot šo rakstu

Powered by WordPress