Bibliotēka

Jēzus ceļš trešdienā

Lk.21:34-38 Aicinājums būt nomodā Bet piesargieties, ka jūsu sirdis nenotrulinās dzerot

Kristus ceļš otrdienā

Mk.14:3-9 Jēzus svaidīšana Betānijā Un, viņam Bētanijā spitālīgā Sīmaņa namā sēžot,

Kristus ceļš pirmdienā

Klusās nedēļas pārdomās katru dienu mūs vadīs draudzes evaņģēlists Gints

IMG_5872

Vai vērts?

Māra Lamaša .Vai vērts? Rokas neklausa Viss beidzies Kājas nestaigā Vairs

Ziema2

Veltījums mācītājiem

Māra Lamaša Dieva armijas gvards Esmu Dieva armijas gvards Viņa dievišķā vārda skarts Manas

Ziema

Dvēseles lūgšana

Māra Lamaša Dvēseles lūgšana Vai Dievu slavē skaļi vārdi Kas ar dvēseli

Dzejolis

Dod man karstu sirdi

IMG_3282

v.BUšs “365 X VIŅŠ” – 6.aprīlis

Bet pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, gaismai austot, sievas nāca

IMG_3282

V.Bušs “365 X VIŅŠ” -5.aprīlis

Bet pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, gaismai austot, sievas nāca

IMG_3282

V.Bušs “365 X VIŅŠ” – 4.aprīlis

Bet sargi [pie Jēzus kapa} drebēja aiz bailēm un kļuva

IMG_3282

V.Bušs “365 X VIŅŠ” – 3.aprīlis

..Tā Kunga eņģelis nāca no debesīm, piegājis novēla akmeni no

IMG_3282

V.Bušs “365 x Viņš” – 2.aprīlis

Un redzi, notika liela zemestrīce, jo Tā Kunga eņģelis nāca

IMG_3282

V.Bušs “365 X VIŅŠ”

Bet vakarā nāca kāds bagāts vīrs no Arimatijas, vārdā Jāzeps,

IMG_3282

V.Bušs “365 X VIŅŠ” – 31.marts

Kam darbu nav, bet, kas tic Tam, kas bezdievīgo taisno,

IMG_3282

V.Bušs “365 X VIŅŠ” – 30.marts

Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā,

Powered by WordPress