Bibliotēka

37- Bevuļēni plaukst un zeļ...

Kā mēs izturamies pret citiem?

36- Bevuļēni plaukst un zeļ...

Alfabēta lūgšana

37- Bevuļēni plaukst un zeļ...

Cik sver lūgšana?

36- Bevuļēni plaukst un zeļ...

Glezna ar dēlu

DG_Koka_Nama_Laudis_ielugums2

Mūsu draudzes locekļa otrā grāmata

"Gaidīšu ciemā," tā aicina Osvalds Zebris uz savas jaunās grāmatas

Mārtiņš Luters “Galda runas”-72

Es gribētu, lai visas manas grāmatas iznīktu un tiktu lasīta

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 71

Ja mana sirds nedegtu tā Vīra dēļ, kas par mani

Mārtiņš Luters “Galda runas” 70

Mārtiņš Luters “Galda runas” -69

Es negribu atraut maizi savai sievai un bērniem, lai dotu

Mārtiņš Luters “Galda runas” -68

Dievs ir tik žēlīgs un žēlsirdīgs – kā arī Raksti

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 67

Pēc vakara lūgšanas Luters devās pie miera, sacīdams tādus vārdus:

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 66

Man uzbrūk trīs nikni suņi: nepacietība, augstprātība un skaudība; šo

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 65

Kristus reiz ir nācis uz zemes redzamā veidā, dzīvojis mūsu

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 64

Sargieties no pārmērīgas garīguma uzsvēršanas! Ir skaidrs: ko Dievs dod,

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 63

Mans padoms ir nediskutēt par apslēptām lietām, bet vienkārši palikt

Powered by WordPress