Bibliotēka

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 61

Mācībā par Svēto Trīsvienību un sakramentiem mums neklājas rakņāties ar

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 60

Es bieži esmu teicis un vēlreiz saku: kas grib iepazīt

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 59

Kas par Dieva gribu, dabu un būtību domā ārpus Dieva

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 58

Es uzticīgi lūdzu un mudinu ikvienu kristieti nekrist apgrēcībā Bībeles

Mārtiņa Lutera “Galda runas”- 57

Ja gribi būt drošs un nepakļaut briesmām savu

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 56

Dievs ir neaptverams un neredzams; kas ir redzams un aptverams,

Mārtiņš Luters “Galda Runas” – 55

Pāvestības laikā es biju ļoti dievbijīgs mūks, tomēr biju tik

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 54

Miesīgs cilvēks nesaprot, kādēļ Pāvils tik bieži lepojas , saukdams

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 53

Ja velns mani atrod bezdarbībā un redz, ka nepievēršu uzmanību

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 52

Ja vien mums ir mūsu mīļais Kungs, mēs esam bagāti

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 51

Kristus Savu valdīšanu īsteno brīnumainā kārtā un kā cilvēka prātam

Mārtiņš Luters “Galda runas” -50

Kristum patīk parādīt Savu spēku un gudrību vislielākajā vājumā un

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 49

Lai slava un pateicība Dievam! - es esmu apguvis šo

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 48

Tā kā ar miesīgām acīm neesmu redzējis, nedz savām ausīm

Mārtiņš Luters “Galda runas” -47

Šis ir visas kristīgās mācības galvenais artikuls, proti, par mūsu

Powered by WordPress