M. Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

07.29. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 29.jūlijs

Ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca, un šausta katru

07.28. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 28.jūlijs

Tēvs, es gribu, lai kur Es esmu, arī tie ir

07.27. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 27.jūlijs

Es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat

07.26. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 26.jūlijs

Kalpi, paklausiet saviem laicīgajiem kungiem kā Kristum bijībā un bailēs

07.25. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 25.jūlijs

Īzaks sacīja Ābrahāmam, savam tēvam: „Te ir uguns un malka,

07.24. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 24.jūlijs

Vienīgi Tevis priekšā es esmu grēkojis.

Vai tas nav

07.23. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 23.jūlijs

Viņš sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no

07.22. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 22.jūlijs

Lai es nepaaugstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelonis

07.21. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 21.jūlijs

Kas grib lielīties, lai lielās ar To Kungu. (Jer. 9:24)

07.20. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 20.jūlijs

Tikai pārbaudījumi māca ievērot Dieva vārdu. (Jes. 28:19)

Es

07.19. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 19.jūlijs

Ikviens Dieva iedvesmots raksts ir arī noderīgs mācībai, vainas pierādīšanai,

07.18. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 18.jūlijs

Neviens tās [avis] nevar izraut no Tēva rokas. (Jņ. 10:29)

07.17. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai. 17.jūlijs

Viņš runāja, un tā notika; Viņš pavēlēja, un viss radās.

07.16. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 16.jūlijs

Kas manus vārdus turēs, nebaudīs nāves nemūžam! (Jņ. 8:52)

07.15. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres, katrai dienai, 15. jūlijs

Tu klāj man galdu, maniem ienaidniekiem redzot. (Ps. 23:5)

Powered by WordPress