M. Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

07.14. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 14.jūlijs

Mēs jums stabulējām, un jūs nedejojāt; mēs jums sēru dziesmas

07.13. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 13.jūlijs

Iegaumējiet: nevienam netiklim, netīram vai mantrausim, tas ir, elku kalpam,

07.12. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres, katrai dienai 12.jūlijs

Es esmu Jāzeps, jūsu brālis, kuru jūs pārdevāt uz Ēģipti.

07.11. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 11.jūlijs

Viņš novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. (2. Tim.

07.10. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 10.jūlijs

Nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu Tēvs ir nolēmis

07.09. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 9.jūlijs

Mēs dzīvojam ticībā, ne skatīšanā. (2. Kor. 5:7)

Šī

07.08. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 8. jūlijs

Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība; kas man tic, dzīvos, arī

07.07. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 7.jūlijs

Tas Kungs Cebaots ir brīnišķīgs padomā un liels gudrībā! (Jes.

07.06. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 6.jūlijs

Bet, ka jūs esat bērni, to Dievs apliecinājis, sūtīdams Sava

07.05. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 5.jūlijs

Marija palika pie tās (Elizabetes) kādus mēnešus, pēc tam viņa

07.04. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 4.jūlijs

Viņš darījis varenus darbus ar Savu elkoni un izklīdinājis tos,

07.03. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 3.jūnijs

Mana dvēsele slavē To Kungu, un mans gars gavilē par

07.02. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 2.jūlijs

Marijas apciemojuma diena

Un notika, kad Elizabete Marijas sveicinājumu dzirdēja,

07.01. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 1.jūlijs

Uz šīs klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles

06.30. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 30.jūnijs

Bet, kam nav darbu, bet, kas tic Tam, kas bezdievīgo

Powered by WordPress