M. Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

06.29. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 29.jūnijs

Tas ir patiess un pilnā mērā atzīstams vārds, ka Kristus

06.28. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apcers katrai dienai, 28.jūnijs

Miesa un asinis tev to neatklāja, bet mans Tēvs, kas

06.27. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 27. jūnijs

Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neuzticību, bet, Dievam

06.26. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 26.jūnijs

Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic! (Jņ. 20:29)

06.24. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 24. jūnijs

Jāņa Kristītāja dzimšanas diena

Redzi, Dieva jērs! (Jņ.

06.23. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 23.jūnijs

Jūs, prātīgie, taču labprāt panesat neprātīgos. (2. Kor. 11:19)

06.22. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 22. jūnijs

Jūs jau gan esat tapuši bagāti un sākuši valdīt bez

06.21. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 21.jūnijs

Es tevi neatlaidīšu, iekāms Tu mani nesvētīsi. (1. Moz. 32:27)

06.20. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai,20.jūnijs

Mīlestība apklāj grēku daudzumu. (1. Pēt. 4:8 )

Mēs

06.19. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 19.jūnijs

Un tie atnesa bērniņus pie Jēzus, lai Viņš tos aizskartu.

06.18. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apcers katrai dienai, 18.jūnijs

Šinī teltī būdami, mēs nopūšamies un panesam grūtības. (2. Kor.

06.17. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 17.jūnijs

Stājieties pretī velnam, un viņš bēgs no jums. (Jēk. 4:7)

06.16. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 16.jūnijs

Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni; jo tie domā, ka tie

06.15. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres, katrai dienai, 15.jūnijs

Viņš saviem brīnumiem ir cēlis piemiņu; žēlīgs un žēlsirdīgs ir

06.14.Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 14. jūnijs

Un Dievs lai nedotu tiesu Saviem izredzētiem, kas dienu un

Powered by WordPress