M. Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

06.13. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 13.jūnijs

Un viss tas stāv rakstīts Dieva tā Visuvaldītāja derības grāmatā,

06.12. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 12.jūnijs

Tagad, kad jūs Dievu esat atzinuši, kā tad jūs atkal

06.11. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 11.jūnijs

Kas Mani ir redzējis, tas ir redzējis Tēvu. (Jņ. 14:9)

06.09. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 9.jūnijs

Kas atstājis mājas vai brāļus, vai māsas, vai tēvu, vai

06.08. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 8.jūnijs

Bet šis ir Viņa bauslis, lai mēs ticam Viņa Dēla

06.07. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 7.jūnijs

Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā vārdā, tas

06.06. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 6.jūnijs

Kristus Sevi ir nodevis par mūsu grēkiem, lai mūs izglābtu

06.05. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 5.jūnijs

Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva,

06.04. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 4.jūnijs

Jēzus uz to sacīja: „Kaut tu varētu ticēt! Tas visu

06.03. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 3.jūnijs

Es esmu viņu izredzējis, lai viņš saviem bērniem pavēl un

06.02. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai Dienai, 2.jūnijs

Bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai

06.01. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 1.jūnijs

Ejiet un dariet par mācītājiem visas tautas, tās kristīdami Dieva

05.31. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 31. maijs

Es zinu, ka manī, tas ir, manā dabīgajā miesā nemīt

05.30. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 30. maijs

Sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no skaidras sirds. (1.

05.29. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 29. maijs

Brāļi, ja arī kāds cilvēks ir pienākts kādā pārkāpumā, tad

Powered by WordPress