M. Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

05.28. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 28. maijs

Lai tie, kas cieš pēc Dieva gribas, labu darot, nodod

05.27. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 27. maijs

Lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus Savā pļaujamā. (Mt.

05.26. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 26. maijs

Godini savu tēvu un savu māti. (2. Moz. 20:12)

05.25. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 25. maijs

Mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās. (Rom. 5:3)

05.24. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 24. maijs

No ticības taisnais dzīvos. (Rom. 1:17)

Pravietis ir vienisprātis

05.23. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 23. maijs

Jūs pētījat Rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir

05.20.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apcerse katrai dienai, 20.maijs

Ikviens, kas uzskata sievu, to iekārodams, tas ar viņu laulību

05.19.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 19.maijs

Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi,

05.18.Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai Dienai, 18.maijs

Vai bauslību iznīcinām caur ticību? Nekādā ziņā ne, mēs bauslību

Svētās Trīsvienības svētki, Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

Es darīšu zināmu Dieva spriedumu. Viņš uz mani sacīja: „Mans

05.17.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 17.maijs

Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki - Dieva mantinieki

05.16. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 16.maijs

Tā Kunga acis ir vērstas uz taisnajiem un Viņa ausis

05.15.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 15.maijs

Kalpi, paklausiet saviem laicīgajiem kungiem kā Kristum bijībā un bailēs

05.14.Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 14.maijs

Kad nu Kristus ir cietis miesā, tad apbruņojieties arī jūs

05.13.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 13.maijs

Kas jums pieskaras, tas pieskaras Viņa acuraugam. (Cah. 2:12)

Powered by WordPress