M. Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

05.12. Mārtiņa lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 12.maijs

Ja Tas Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar

05.11.Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 11.maijs

Uz manu mīlestību tie atbild ar naidu, kaut es par

Svētā Gara Svētki, Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

Un piepeši no debesīm nāca rūkoņa…

Un visi tika piepildīti

05.10.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 10.maijs

Tiešām, kā vēsma ir cilvēku bērni, tikai maldi ir lielu

05.09.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 9.maijs

Uzticies Viņam arvien, visi ļaudis, izkratiet Viņa priekšā savas sirdis!

05.08.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 8.maijs

Neklājas bērniem maizi atņemt un to mest suņiem priekšā. Bet

05.07.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 7.maijs

Tikai Viņš ir mans akmenskalns un mans palīgs, mans patvērums,

05.06.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 6.maijs

Labāk paļauties uz To Kungu nekā cerēt uz dižciltīgajiem (Ps.118:9)

05.05.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 5.maijs

Dievs izved gūstītos brīvībā, bet atkritēji paliek tuksnesī. Ps. 68:7

05.04.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 4.maijs

Es gaidu uz To Kungu, mana dvēsele gaida, es paļaujos

05.03.Mārtiņa Lutera Svēto Raskstu apceres katrai dienai, 3. maijs

Jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva vārda

05.02.Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 2.maijs

Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā,

05.01.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 1.maijs

Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla

Debesbraukšanas svētki, Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai.

Tu uzkāpi augstumā, atvedi gūstekņus, ņēmi dāvanas no cilvēkiem, un

04.30.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 30.aprīlis

Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā un

Powered by WordPress