M. Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

04.29.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apcers katrai dienai. 29. aprīlis

Bet, ja es to daru, ko negribu, tad darītājs

04.28.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 28.aprīlis

Kristus mūs ar Savām asinīm atsvabinājis no mūsu grēkiem un

04.27.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienāi, 27.aprīlis

Tu turies ar savu ticību. Tāpēc neesi iedomīgs, bet pilns

04.26.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 26.aprīlis

Cik bijājama ir šī vieta, te tiešām ir Dieva nams,

04.25.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 25.aprīlis

Un Pāvils naktī redzēja parādību: kāds maķedonietis stāvēja, viņu lūgdams

04.24.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 24.aprīlis

Kad man jāstaigā zem ciešanu spaida, Tu uzturi manu dzīvību;

04.23.Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 23.aprīlis

Es dodu Savām avīm mūžīgo dzīvību, un viņas ne mūžam

04.22.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

Bet bezdievim Tas Kungs saka: "Ko tu daudzini Manus likumus

04.21.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai,21.aprīlis

Esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cita citam,

04.20.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 20. aprīlis

Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību

04.19.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 19.aprīlis

Un jūs būsit visu ienīsti Mana vārda dēļ. (Mt. 10:22)

04.18.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 18.aprīlis

Izdomājiet plānu, taču tas nepiepildīsies; pieņemiet lēmumu, bet tas neīstenosies,

04.17. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 17.aprīlis

Nabagais nomira, un eņģeļi viņu aiznesa Ābrahāma klēpī. (Lk. 16:22)

04.16.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 16.aprīlis

No žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no

04.15.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 15.aprīlis

Ticības spēkā Ābrahāms ir paklausījis aicinājumam un gāja uz to

Powered by WordPress